T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KONYA / CİHANBEYLİ - Adnan Menderes İlkokulu

Okul Kantin İhalesi

İLAN

 

 

  1. Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini açık artırma usulü ile kiraya verilecektir.
  2. İhale 22/11/2019 Cuma günü saat 14:00'de Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılacaktır.
  3. İhale şartnamesi okul müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
  4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN

İSTENİLEN BELGELER

SIRA NO:           BELGE TÜRÜ                                            :

1-                        Nüfus cüzdanı örneği

2-                        Sabıka kaydı

3-                        İkametgâh belgesi

4-                        Başka Kişi Adına İse Noterden Vekaletname

5-                        Geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu

6-                        İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve 

                        vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması

                        gerekmektedir.

7-                        Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi

                  (Ancak katılımcıların hiç birisinin ustalık belgesi

                        bulunmaması durumunda kalfalık belgesi, sertifika, kurs bitirme                           belgesi, veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip

                        olma şartı aranır.)

8-                    Cihanbeyli Esnaf ve Sanatkarlar Odasından alınacak, kendi adına    kayıtlı başka bir kantin olmadığına dair belge ve kantin işletmeciliği yasağının bulunmadığına dair belge.

 

 

Keyfiyeti ilan olunur.18/11/2019

 

 

İŞİN ADI                                                YILLIK BEDELİ           GEÇİCİ TEMİNAT

Adnan Menderes İlkokulu                           3.500,00TL                       105,00 TL

      Kantini ihalesi

 İhale Şartnamesi okulumuzdan temin edilebilir.

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 20.11.2019 - Güncelleme: 20.11.2019 09:03 - Görüntülenme: 24
  Beğen | 0  kişi beğendi